Skjold Møller 

Rådgivende Ingeniører 

 
 
 
 
 
 

Til forsiden

Skjold Møller
Marts 2009

Modelforsøg med vinkelstøttevægge

til indeslutning af kornede materialer.Formål

Forsøgenes formål er at vurdere overensstemmelsen mellem vinkelstøttevæggenes funktion under belastning og den tidligere udviklede nye metode til beregning af væglast fra kornede materialer.

Forsøgsmodellen

Forsøgsmodellen er en trækasse med en bund på 30 x 30 cm, som er modellen af en lagerbygning. Der er fremstillet et antal modeller af vinkelstøttevægge med væghøjde 60 mm og forskellige hællængder fra 20 til 45 mm. Bygningsbredden kan ændres ved forskellige placeringer af væggene. I længderetningen har forsøgsmodellen høje sider, som giver mulighed for at topfylde bygningen ved de valgte bygningsbredder, der kan varieres mellem ca. 80 mm og 300 mm.Forsøgene

Vinkelstøttevægges funktion er at understøtte og afgrænse oplagrede kornede materialer. Ved overbelastning kan væggene glide og dreje og eventuelt vælte. Ved forsøgene er det søgt at finde de tilstande, hvor der netop indtræder glidning ved fyldning til vandret overflade i niveau med væggenes overkant, eller de bygningsbredder, hvor der netop indtræder glidning ved topfyldning. Disse tilstande, fyldningsgrad og bygningsbredde, er anvendt til med beregningsmodellen at beregne påvirkningerne på væggene og herunder de drivende og holdende kræfter og ligevægtsfriktionen. På grund af flere usikkerhedsfaktorer vil målt og beregnet ligevægtsfriktion normalt ikke være sammenfaldende, men små afstande mellem disse kan være udtryk for

  • at den målte friktion er rimelig god,
  • at den beregnede tilstand svarer til den observerede,
  • at den observerede er en ligevægtstilstand,
  • og at beregningsmodellen giver et korrekt billede af belastningen fra det kornede materiale.

De forskellige friktionsvinkler er opnået ved at anvende forskellige materialer som underlag for væggene. Friktionsvinklen mellem en væg og et underlag er bestemt som den vinkel af et skråplan, som netop får væggen til at glide.

Hvede er anvendt som det oplagrede kornede materiale.

Resultater

Efterfølgende tabel indeholder målte friktionsvinkler og beregnede ligevægtsfriktionsvinkler mellem forskellige underlag og de anvendte vinkelstøttevægge med forskellige hællængder.

Friktion mellem modeller af vinkelstøttevægge
og forskellige underlag
Underlag Væg, hællængde mm Bygnings-bredde cm Fyldnings-grad Målt friktion grader Beregnet ligevægtsfriktion grader
          version 1.2 version 1.4
Pap 45 11 Top 14,6 13,8 15,3
Spånplade 40-2 15 Top 17,0 16,2 17,7
Spånplade 40-2 17 Top 17,0 16,6 18,0
Fiberplade 30   Vandret 14,8 16,7 16,7
Fiberplade 40   Vandret 13,3 13,1 13,1
Hvidt papir 45 16 Top 14,5 14,5 15,8
Afdækningspapir 40-2 10 Top 16,5 15,4 17,3
Afdækningspapir 40-3 9 Top 15,6 15,2 17,2
Rød serviet 30 12 Top 20,2 20,4 22,3
Gul serviet 40-3 24 Top 17,6 17,3 18,6
Gul serviet 20   Vandret 21,5 21,9 21,9
Gul serviet 40   Vandret 13,2 13,1 13,1