Skjold Møller 

Rådgivende Ingeniører 

 
 
 
 
 
 

Til forsiden

Energiforbrug i bygninger.

Bygningers

  • energibehov

  • energiramme

  • transmissionstab

  • varmetabsramme

skal bestemmes og dokumenteres i forbindelse med

  • nybygning

  • tilbygning

  • ombygning

  • væsentlige forandringer.

Formålet er at undgå unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og belysning.

Beregninger udføres på grundlag af bygningsreglementet.