Skjold Møller 

Rådgivende Ingeniører 

 
 
 
 
 
 

Til forsiden

Vedligeholdelse, reparation, renovering.

Ikke hensigtsmæssig udformning af skotrendeunderstøtning har fået denne til at rådne.
En vandtæt og elastisk belægning sikrer mod indsivning af nedbør til den revnede betonaltangangs indre.
Den rustnende stålstolpe, der er indmuret i lejlighedsskel mellem altaner, har fået murværket til at revne.
Revner i undersiden af betonaltan ved altanens frie kant som følge af rustnende stålarmering.
  Reparation af betonaltaner med rustskader. Skaderne skyldes bl.a. lille dæklag over armeringen og ikke tæt beton.
  Karbonatiseringen af betonen er trængt længst ind fra altanens underside.
  Armeringen langs betonaltanens frie rand flyttes, så der opnås større dæklag af beton over armeringen.